• Recertifikacija je potrebna po isteku pet godina nakon certificiranja za sve razine i domene. Odgovornost je na nositelju certifikata za pokretanje postupka recertificiranja putem prijave do najviše šest mjeseci od datuma isteka trenutnog certifikata.
  • Produženje roka može biti dobiveno od strane certifikacijskog tijela do 12 mjeseci od datuma isteka certifikata, uz opravdanje. U postupku recertifikacije provjerava se je li je kandidat u proteklih pet godina radio/la u području upravljanja projektima na razini kompetencija za koje posjeduje certifikat.
  • Ponovna ovjera (recertifikacija) bodovanje kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD bodovi)
  • IPMA razina A 399€ + PDV = 498.75€
  • IPMA razina B 299€ + PDV = 373.75€
  • IPMA razina C 199€ + PDV = 248.75€
  • IPMA razina D 119€ + PDV = 148.75€

Ako kandidatova prijava ne bude prihvaćena, kandidatu će se refundirati plaćeni iznos s odbitkom od 20 % za troškove postupka ocjene prijave.