• Recertifikacija je potrebna po isteku pet godina nakon certificiranja za sve razine i domene. Odgovornost je na nositelju certifikata za pokretanje postupka recertificiranja putem prijave do najviše šest mjeseci od datuma isteka trenutnog certifikata.
  • Produženje roka može biti dobiveno od strane certifikacijskog tijela do 12 mjeseci od datuma isteka certifikata, uz opravdanje. U postupku recertifikacije provjerava se je li je kandidat u proteklih pet godina radio/la u području upravljanja projektima na razini kompetencija za koje posjeduje certifikat.
  • Ponovna ovjera (recertifikacija) bodovanje kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD bodovi)
  • IPMA razina A 360 € (2.710,80HRK) + PDV = 450€ (3.388,50HRK)
  • IPMA razina B 270€ (2.033,00HRK) + PDV = 337,50€ (2.541,38HRK)
  • IPMA razina C 170€ (1.280,10HRK) + PDV = 212,50€ (1.600,13HRK)
  • IPMA razina D 90€ (677,70HRK) + PDV = 112,50€ (847,13kn)

Ako kandidatova prijava ne bude prihvaćena, kandidatu će se refundirati plaćeni iznos s odbitkom od 20 % za troškove postupka ocjene prijave.