Postupak prijave

A razina – IPMA® Level A – Certified Executive Consultant and Coach

 • Djeluje kao konzultant i/ili mentor s dubokim stručnim znanjem o temi za pojedince i grupe pojedinaca u upravljanju projektima.
 • Odgovoran za vođenje razvoja i pružanje konzultantskih usluga ili usluga instrukcija koje imaju strateški učinak na profesionalni razvoj pojedinaca, timova ili organizacija.
 • Obavlja funkciju glavnog konzultanta ili vodećeg mentora, vodećeg konzultanta tima ili vodećeg mentora tima sa strateškim utjecajem na profesionalni razvoj pojedinaca, timova ili organizacija i slično.
 • U posljednjih 8 godina kandidat mora imati najmanje 5 godina iskustva s 1500 radnih sati kao vodeći konzultant ili vodeći mentor u savjetodavnim aktivnostima upravljanja projektima ili podučavanju sa strateškim utjecajem na profesionalni razvoj pojedinaca, timova ili organizacija.
Kandidat treba na mail cert@ipma.hr dostaviti:

 • Obrazac za prijavu certifikacije
 • Prihvaćanje etičkog kodeksa
 • Životopis
 • Listu konzultantskih i/ili mentorskih usluga
 • Dvije Studije slučaja (Case Study)
 • Obrazac samoprocjene
 • Reference.
 • Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave, certifikacijsko tijelo poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije ili dostavi dokaz o već izvršenoj uplati.
 • Ocjena Studije slučaja. Kandidat u Studiji slučaja mora dokazati izvanrednu stručnost u konzultacijama i/ili instrukcijama kroz 80% CE definiranih u poglavljima 3.1-3.9, 4.1-4.5, 5.1-5.5 ICB4CCT.
 • Prošireni intervju. Procjenjuju se osnovni i specifični ICB4CCT CE-ovi koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim koracima ocjenjivanja.
 • Kandidatima je dopušteno ponovno polaganje navedenih dijelova certifikacijskog postupka jednom ako su neuspješni u svom prvom pokušaju u okviru iste prijave uz plaćanje dodatne naknade u iznosu od 300 EUR za ponovno polaganje određenog elementa.
 • Konačna ocjena o prolazu kandidata.
 • Za pozitivan ishod kandidatu se izdaje certifikat IPMA Level A – Certified Executive Consultant and Coach.
Dokumenti koje kandidati predaju prilikom prijave za certificiranje:
 1. CV

Životopis podnositelja prijave mora sadržavati najmanje:

 • Ime i podatke za kontakt podnositelja prijave;
 • Povijest karijere uključujući:
  • relevantne uloge konzultanta ili instruktora u upravljanju projektom, programom i portfeljem te pozicije koje je zauzimao;
  • odgovarajuće formalno obrazovanje (sveučilište itd.);
  • diplome i predmeti s akreditiranih institucija visokog obrazovanja;
  • relevantne stručne potvrde i kvalifikacije;
  • relevantna obuka za upravljanje projektima, programima i portfeljem;
  • relevantna članstva (ako postoje); i
  • relevantan profesionalni razvoj uključujući nagrade, postignuća ili publikacije kao što su knjige, članci, prezentacije.

2. Potpuna samoprocjena (Full Self-assessment)

Podnositelj prijave mora ispuniti i priložiti potpunu samoprocjenu prema priloženom obrascu.

3. Popis konzultantskih i/ili mentorskih usluga

Podnositelj prijave mora dokazati ispunjavanje kriterija prihvatljivosti i dostaviti popis konzultantskih i/ili mentorskih usluga za upravljanje projektima sa sljedećim podacima:

 • aktivnosti savjetovanja i/ili podučavanja u karakteristikama upravljanja projektom (kao što su rezultati, trajanje, faze, složenost upravljanja itd.);
 • uloga podnositelja prijave i odgovornosti unutar pruženih usluga;
 • ukupno trajanje, vrijeme i radno opterećenje angažmana kandidata (npr. 5 godina kao 25% punog radnog vremena).

4. Studija slučaja (Case study)

Za razinu A podnositelj prijave mora dostaviti najmanje 2 studije slučaja. Podnositelj prijave za certifikaciju konzultanta i mentora prikazuje reprezentativne konzultantske slučajeve prema priloženom obrascu sa sljedećim informacijama:

 • kontekst (vrsta, opseg, naručitelj, druge važne zainteresirane strane, resursi, složenost itd.);
 • ciljevi zadatka;
 • projekt i/ili stalna organizacija;
 • pružanje konzultantskih usluga/usluga mentorstva;
 • uloge i odgovornosti kandidata;
 • razlikovni elementi zadatka savjetovanja/mentorstva;
 • rezultati i zadovoljstvo naručitelja.

Glavni dio studije slučaja treba prikazati:

 • izazovi savjetovanja i / ili mentorstva i kako su se rješavali. Podnositelj prijave mora se pozabaviti izazovima upravljanja za najmanje 5 osnovnih i 5 specifičnih CE-a iz standarda IPMA ICB4CCT.
 • razmatranje rezultata savjetovanja ili mentorstva, analiza i naučene lekcije

5. Reference

Prijavitelj mora navesti imena i podatke za kontakt za najmanje dva profesionalca koji su upoznati s radnim iskustvom prijavitelja.

Postupak prijave

A razina – IPMA® Level A – Certified Executive Trainer in project management

Certificirani izvršni trener za upravljanje projektima

 • Djeluje kao trener s dubokim stručnim znanjem o temi za pojedince i/ili grupe pojedinaca u upravljanju projektima.
 • Odgovoran za vođenje razvoja i provedbu programa osposobljavanja, radionica, predavanja ili seminara s elementima praktičnog osposobljavanja koji imaju strateški utjecaj na profesionalni razvoj pojedinaca, timova ili organizacija.
 • Obavlja funkciju glavnog trenera ili voditelja trening tima u timovima s drugim trenerima sa strateškim utjecajem na profesionalni razvoj pojedinaca, timova ili organizacija i slično.
 • U posljednjih 8 godina kandidat mora imati najmanje 5 godina iskustva s minimalno 1500 radnih sati kao vodeći trener u aktivnostima obuke upravljanja projektima sa strateškim učinkom na profesionalni razvoj pojedinaca, timova ili organizacija.
Kandidat treba na mail cert@ipma.hr dostaviti:

 • Obrazac za prijavu certifikacije
 • Prihvaćanje etičkog kodeksa
 • Životopis
 • Listu treninga
 • Dvije Studije treninga (Training Study)
 • Obrazac samoprocjene
 • Reference.
 • Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave, certifikacijsko tijelo poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije ili dostavi dokaz o već izvršenoj uplati.
 • Ocjena Studije treninga. Kandidat u Studiji treninga mora dokazati izvanrednu stručnost u konzultacijama i/ili instrukcijama kroz 80% CE definiranih u poglavljima 3.1-3.9 i 6.1-6.5 ICB4CCT.
 • Prošireni intervju. Procjenjuju se osnovni i specifični ICB4CCT CE-ovi koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim koracima ocjenjivanja.
 • Kandidatima je dopušteno ponovno polaganje navedenih dijelova certifikacijskog postupka jednom ako su neuspješni u svom prvom pokušaju u okviru iste prijave uz plaćanje dodatne naknade u iznosu od 300 EUR za ponovno polaganje određenog elementa.
 • Konačna ocjena o prolazu kandidata.
 • Za pozitivan ishod kandidatu se izdaje certifikat IPMA Level A – Certified Executive Trainer in project management
Dokumenti koje kandidati predaju prilikom prijave za certificiranje:
 1. CV

Životopis podnositelja prijave mora sadržavati najmanje:

 • Ime i podatke za kontakt podnositelja prijave;
 • Povijest karijere uključujući:
  • relevantne uloge konzultanta ili instruktora u upravljanju projektom, programom i portfeljem te pozicije koje je zauzimao;
  • odgovarajuće formalno obrazovanje (sveučilište itd.);
  • diplome i predmeti s akreditiranih institucija visokog obrazovanja;
  • relevantne stručne potvrde i kvalifikacije;
  • relevantni trening za upravljanje projektima, programima i portfeljem;
  • relevantna članstva (ako postoje); i
  • relevantan profesionalni razvoj uključujući nagrade, postignuća ili publikacije kao što su knjige, članci, prezentacije.

2. Potpuna samoprocjena (Full Self-assessment)

Podnositelj prijave mora ispuniti i priložiti potpunu samoprocjenu prema priloženom obrascu.

3. Popis trenerskih usluga

Podnositelj prijave mora dokazati na koji način ispunjava kriterije prihvatljivosti i dostaviti popis provedenih treninga iz upravljanja projektima. Popis treninga sadrži:

 • naziv, mjesto, datum i trajanje svakog treninga;
 • broj osoba koje su pohađale svaki trening;
 • povratne informacije polaznika s brojem i postotkom polaznika treninga s pozitivnim (dobrim i vrlo dobrim) povratnim informacijama za svaki trening.

4. Studija treninga (Training study)

Za razinu A podnositelj prijave mora osigurati najmanje 2 studije treninga. Svaka studija treninga mora sadržavati (ali nije ograničena na) sljedeće informacije:

 • sadržaj ili prenesene informacije, uključujući njihov odnos prema elementima kompetencije IPMA ICB, ICB4CCT;
 • organizacija nastavnog plana i programa treninga koji uključuje strukturu, format i redoslijed;
 • korištene metode treninga;
 • prikupljeni rezultati i zadovoljstvo naručitelja.

Glavni dio studije treninga treba prikazati:

 • ishode provedenog treninga;
 • razmatranja o rezultatima treninga, analize i naučenih lekcija.

Trening također znači podučavanje upravljanja projektima, programima i portfeljem.

5. Reference

Prijavitelj mora navesti imena i podatke za kontakt za najmanje dva profesionalca koji su upoznati s radnim iskustvom prijavitelja.

Cijena i informacije o uplati

Redovita cijena 1995€ + PDV = 2493,75€

Cijena za članove IPMA Hrvatske 1795,50€ + PDV = 2244,38 €

Cijena recertifikacije 360€ + PDV = 450€

*Za grupe veće od 10 kandidata na upit (info@ipma.hr) moguće ostvariti popust do 20% na redovitu cijenu.

ŽIRO RAČUN BR.

IBAN: HR8523600001101390190

Svrha plaćanja: ImePrezime – certifikacija po IPMA 4-L-C (level)

Račun treba podmiriti uplatom na žiro račun IPMA Hrvatske u roku od petnaest dana od datuma ispostave računa.