Postupak prijave

 • Kandidat treba na mail cert@ipma.hr dostaviti CV, obrazac za prijavu certifikacije, sažetak izvješća o projektu ili portfelju, obrazac samoprocjene te reference.
 • Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave, certifikacijsko tijelo poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije ili dostavi dokaz o već izvršenoj uplati.
 • Po provedbi uplate kandidat dobiva zadatak za izradu izvješća na primjeru projekta kojeg odredi certifikacijsko tijelo između projekata opisanih u sažetku izvješća. Rad se mora izraditi i predati u e-formi na e-adresu cert@ipma.hr unutar maksimalnog roka od 120 kalendarskih dana od kada je zadatak izdan.
 • Certifikacijsko tijelo će ocijeniti izvješće u kojem kandidat mora demonstrirat zadovoljavajuće dokaze u 80% elemenata kompetencija unutar domene upravljanja projektima/portfeljima prema ICB4CCT, a koje su definirane za strateške projekte u vrlo složenom okruženju. Certifikacijski korak se zaključuje sa završnim intervjuem.
 • Po provedbi intervjua, certifikacijsko tijelo donosi konačnu ocjenu i za pozitivan ishod kandidatu se izdaje certifikat IPMA razina A.
Dokumenti koje kandidati predaju prilikom prijave za certificiranje:
 • CV
 • Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije – uključuje sve potrebne osobne podatke kako bi certifikacijsko tijelo mogao identificirati kandidata i obraditi podatke potrebne za podnositelja zahtjeva te donijeti odluku o pristupu postupku certificiranja.
 • Samoprocjena – obrazac kojim kandidat provodi vlastitu ocjenu kompetencija iz znanja, vještina i sposobnosti.
 • Sažetak izvješća o projektu – Izvješće može imati najviše 15 stranica i sadrži :
  • organizaciju (pojedinosti o poduzeću, industrija i vrste projekata, glavni ciljevi poduzeća i poslovne jedinice u kojoj podnositelj zahtjeva radi);
  • sažetak na jednoj stranici za svaki projekt s povezanim vremenskim rasporedima i fazama i resursima na raspolaganju;
  • ulogu podnositelja zahtjeva (organizacijski grafikon s utvrđenim položajem, područjem odgovornosti, pregledom procedura upravljanja projektom koje koriste, odnosom s unutarnjim i vanjskim interesnim skupinama);
  • kako je kandidat vodio projekt i kako ispunjava kriterije složenosti za razinu za koju se prijavljuje.
 • Sažetak izvješća o portfelju – Izvješće treba imati između 20 i 30 stranica, uz dodatke izvještaju 10 – 20 stranica.
  • organizaciju (pojedinosti o poduzeću, industrija i vrste projekata, glavni ciljevi poduzeća i poslovne jedinice u kojoj podnositelj zahtjeva radi);
  • sažetak na jednoj stranici za svaki portfelj s povezanim vremenskim rasporedima i fazama i resursima na raspolaganju;
  • ulogu podnositelja zahtjeva (organizacijski grafikon s utvrđenim položajem, područjem odgovornosti, pregledom procedura upravljanja projektom koje koriste, odnosom s unutarnjim i vanjskim interesnim skupinama);
  • kako je kandidat vodio portfelj i kako ispunjava kriterije složenosti za razinu za koju se prijavljuje.
 • Reference za provjeru – Za razinu A podnositelj zahtjeva treba dati imena i kontakte najmanje dvije osobe radi provjere njegove/njezine prihvatljivosti u odnosu na razinu i domenu certifikacije za koju se prijavljuje.

Cijena

Redovita cijena 1800€ (13.554,00HRK) + PDV = 2250€ (16.942,50HRK)

Cijena za članove IPMA Hrvatske 1620€ (12.198,60HRK) + PDV = 2025 € (15.248,25HRK)

Cijena recertifikacije 360€ (2.710,80HRK) + PDV = 450€ (3.388,50HRK)

Cijena za IPMA Hrvatska Edukatore s IPMA Registriranim pripremnim treninzima 1080€(8.131,26 HRK) + PDV = 1350€ (10.171,58 HRK)