Postupak prijave

 • Kandidat treba na mail cert@ipma.hr dostaviti CV, obrazac za prijavu certifikacije, sažetak izvješća o projektu, obrazac samoprocjene te reference.
 • Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave, certifikacijsko tijelo poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije ili dostavi dokaz o već izvršenoj uplati.
 • Po potvrdi uplate certifikacijsko tijelo odobrava kandidatu pristup pismenom ispitu. Kandidat mora demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 50% elemenata kompetencija unutar pripadajuće domene definirane u ICB4CCT.
 • Kandidat dobiva zadatak za izradu izvješća na primjeru projekta kojeg odredi certifikacijsko tijelo između projekata opisanih u sažetku izvješća. Kandidat mora demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 80% elemenata kompetencija unutar pripadajuće domene definirane u ICB4CCT.
 • Po uspješno odrađenom projektnom izvješću certifikacijsko tijelo poziva kandidata na završni intervju.
 • Po provedbi intervjua, certifikacijsko tijelo donosi konačnu ocjenu i za pozitivan ishod kandidatu se izdaje certifikat IPMA razina C.

Dokumenti koje kandidati predaju prilikom prijave za certificiranje:

 • CV
 • Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije – uključuje sve potrebne osobne podatke kako bi certifikacijsko tijelo moglo identificirati kandidata i obraditi podatke potrebne za podnositelja zahtjeva te donijeti odluku o pristupu postupku certificiranja.
 • Samoprocjena – obrazac kojim kandidat provodi vlastitu ocjenu kompetencija iz znanja, vještina i sposobnosti.
 • Sažetak izvješća o projektu – Izvješće može imati najviše 15 stranica i sadrži :
  • organizaciju (pojedinosti o poduzeću, industrija i vrste projekata, glavni ciljevi poduzeća i poslovne jedinice u kojoj podnositelj zahtjeva radi);
  • sažetak na jednoj stranici za svaki projekt s povezanim vremenskim rasporedima i fazama i resursima na raspolaganju;
  • ulogu podnositelja zahtjeva (organizacijski grafikon s utvrđenim položajem, područjem odgovornosti, pregledom procedura upravljanja projektom koje koriste, odnosom s unutarnjim i vanjskim interesnim skupinama);
  • kako je kandidat vodio projekt i kako ispunjava kriterije složenosti za razinu za koju se prijavljuje.
 • Sažetak izvješća o portfelju – Izvješće moež imati najviše 15 stranicai sadrži:
  • organizaciju (pojedinosti o poduzeću, industrija i vrste projekata, glavni ciljevi poduzeća i poslovne jedinice u kojoj podnositelj zahtjeva radi);
  • sažetak na jednoj stranici za svaki portfelj s povezanim vremenskim rasporedima i fazama i resursima na raspolaganju;
  • ulogu podnositelja zahtjeva (organizacijski grafikon s utvrđenim položajem, područjem odgovornosti, pregledom procedura upravljanja projektom koje koriste, odnosom s unutarnjim i vanjskim interesnim skupinama);
  • kako je kandidat vodio portfelj i kako ispunjava kriterije složenosti za razinu za koju se prijavljuje.
 • Reference za provjeru – Za razinu C podnositelj zahtjeva treba dati imena i kontakte najmanje dvije osobe radi provjere njegove/njezine prihvatljivosti u odnosu na razinu i domenu certifikacije za koju se prijavljuje.

Cijena

Redovita cijena 850€ (6.400,50HRK) + PDV = 1062,50€ (8.000,63HRK)

Cijena za članove IPMA Hrvatske 765€ (5.760,45kn) + PDV = 956,25€ (7.200,56HRK)

Cijena recertifikacije 170€ (1.280,10HRK) + PDV = 212,50€ (1.600,13 HRK)

Cijena za IPMA Hrvatska Edukatore s IPMA Registriranim pripremnim treninzima 510€ (3.842,60 HRK) + PDV = 637,50€ (4.803,24 HRK)