IPMA certifikacija

IPMA certifikat jedinstvena je formalna potvrda kompetentnosti za pojedince koji razvijaju karijeru u području upravljanja projektima. Certifikacija se provodi u tri domene (projekt, program i portfelj) kroz četiri razine.

 • Razina A „Certificirani direktor projekta (ili programa ili portfelja)“

– ovjerava da vlasnik certifikata ima kompetencije direktora projekta (ili programa ili portfelja) i da djeluje u vrlo složenom projektnom okruženju koje ima strateški utjecaj na organizaciju.

 • Razina B „Certificirani stariji voditelj projekta (ili programa ili portfelja)“

– ovjerava da vlasnik certifikata ima kompetencije voditelja projekta (ili program ili portfelja) u složenom projektom okruženju unutar organizacije.

 • Razina C „Certificirani voditelj projekta“

– ovjerava da vlasnik certifikata ima kompetencije voditelja projekta u okviru umjereno složenog projektnog okruženja unutar organizacije.

 • Razina D „Certificirani suradnik u upravljanju projektima“

– ovjerava da vlasnik certifikata ima široko znanje o upravljanju projektom te da može raditi u projektom timu.

 • IPMA 4-L-C sustav funkcionira unutar tri domene: upravljanje projektom, upravljanje programom i upravljanje portfeljem.

IPMA standardi za certifikaciju

 • Potrebne kompetencije za svaku od domena (projekti, programi, portfelji) definirane su kroz područja :”Ljudi”, “Praksa”, “Perspektiva”. U hrvatskoj verziji standard IPMA ICB4 podijeljen je u tri zasebne knjige od kojih svaka obrađuje jedno područje upravljanja – projekti, programi, portfelji.
 • Navedeni dokumenti su temeljna literatura za IPMA certificiranje, koju svaki kandidat mora detaljno proučiti (odgovarajuću knjigu 1, 2 ili 3, ovisno o domeni za koju se prijavljuje).

IPMA certifikacija pojedinaca u Hrvatskoj

 • IPMA certifikaciju pojedinaca u Hrvatskoj provodi certifikacijsko tijelo kao stručno i neovisno tijelo IPMA Hrvatske, a sukladno odobrenju IPMA-e.

 • Prva IPMA certifikacija održana je 2002. godine. Od tada do danas certificirano je preko tisuću voditelja projekata za D, C, B ili A razinu.
 • Ključni propisi koji opisuju certifikaciju pojedinaca su IPMA Međunarodni propisi za certifikaciju (za javnost) – Za procjenu pojedinaca u upravljanju projektima, programima i portfeljima.

Termini ispitnih rokova

 • U slučaju većeg broja kandidata organizirat će se i izvanredni rokovi.
 • Za grupe koje dolaze od strane edukatora dogovoriti će se ‘In-House’ termin ukoliko bude potrebe.