Certificirani suradnik u upravljanju projektima

 • IPMA certifikat na razini D za upravljanje projektima ovjerava da vlasnik certifikata ima široko znanje u području upravljanja projektima te da može raditi u projektom timu. Za razinu D se mogu prijaviti ili mlade osobe sa znanjem, ali bez formalnog iskustva u upravljanju projektima ili osobe s iskustvom i znanjem iz upravljanja projektima koje rade u projektom timu.

Postupak prijave

U okviru IPMA ICR4 dokumenta reguliran je postupak IPMA certifikacije.

 • Kandidat treba na mail cert@ipma.hr dostaviti CV, obrazac za prijavu certifikacije i obrazac samoprocjene.
 • Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave, certifikacijsko tijelo poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije ili dostavi dokaz o već izvršenoj uplati.
 • Po provedbi uplate kandidat pristupa pismenom ispitu na kojem mora demonstrirati znanje 80% elemenata kompetencija unutar domene upravljanje projektima koja je definirana u dokumentu IPMA ICB4.
 • Nakon položenog ispita kandidatu se izdaje certifikat IPMA razine D.

Dokumenti koje kandidat treba proučiti prilikom prijave za ovjeru kompetencija i izdavanje IPMA certifikata:

Dokumenti koje kandidati predaju prilikom prijave za certificiranje:

 • CV
 • Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije – koji uključuje sve potrebne osobne podatke kako bi certifikacijsko tijelo mogao identificirati kandidata i obraditi podatke potrebne za podnositelja zahtjeva te donijeti odluku o pristupu postupku certificiranja.
 • Samoprocjena – obrazac kojim kandidat provodi vlastitu ocjenu kompetencija iz znanja, vještina i sposobnosti.

Dokumenti koje pristupnici ispunjavaju nakon ispita:

Obrazac „Povratne informacije“ – obrazac služi za prikupljanje informacije o tome kako su kandidati zadovoljni s postupkom certifikacije, kako bi se isti dodatno unaprijedio.

Obrazac za pritužbu i Obrazac za žalbu – formalni dokumenti kojima kandidat pokreće određeno pitanje ili žalbeni postupak u odnosu na rezultat ili okolnosti s kojima nije zadovoljan, ili misli da nisu u skladu s IPMA ili regulativom certifikacijskog tijela. Više o ovim postupcima je opisano u Smjernicama za pritužbe i žalbe.

 1. Certifikacijsko tijelo garantira jednake uvjete pristupom certificiranju kao i jednake uvjete provođenja certifikacijskog postupka bez obzira na rasnu pripadnost, boju kože, vjeroispovijest, spol, seksualne preferencije, nacionalnost, pripadnost etničkoj zajednici, bilo koji oblik hendikepiranosti ili bilo koju drugu osobinu kandidata.
 2. Kandidati koji žele prilagodbu u postupku certificiranja koja odgovara njihovoj nesposobnosti zbog bolesti ili invaliditeta, trebaju prijaviti i dokazati svoju želju za razumnom prilagodbom kada predaju svoj zahtjev za certificiranje ili ponovnu certifikaciju. Dokazi uključuju dokaz o invalidnosti ili bolesti. Izjava bi također trebala sadržavati prijedlog moguće razumne prilagodbe. Voditelj certificiranja odlučit će koja će se prilagodba primijeniti i obavijestiti kandidata i ocjenjivače koji su uključeni u postupak certificiranja kandidata.
 3. Popust je moguće ostvariti samo po osnovi jedne kategorije i ne mogu se zbrajati niti kombinirati.
 4. U slučaju da kandidat ne prođe ovjeru te ako prijavu ponovi u roku godine dana od prve prijave, ne treba ponovno plaćati postupak ovjere.
 5. Organizacije, poduzeća i institucije koje s IPMA Hrvatskom imaju potpisan sporazum o dugoročnoj provedbi IPMA certificiranja te će dugoročno i višekratno dovoditi grupe djelatnika na certificiranje, mogu temeljem sporazuma ostvariti dodatni popust na cijenu, u iznosu od 5%.
 6. Ovlašteni edukacijski partneri IPMA Hrvatske mogu temeljem potpisanog sporazuma od pojedinaca ili institucija prikupljati novac za provedbu certificiranja, te su dužni prikupljeni novac uplatiti na račun IPMA Hrvatske prije provedbe postupka certifikacije. Svi financijski uvjeti vezani uz edukacijske partnere definirani su posebnim ugovorom.
 7. Cijene za studente vrijede samo za redovite studente sveučilišta i veleučilišta, osim ako nije drugačije regulirano u sporazumu između IPMA Hrvatske i predmetnog sveučilišta ili veleučilišta.
 8. Certifikacijski postupak se mora zaključiti unutar 18 mjeseci od datuma prihvaćanja prijave.

Cijena (HRK)

Redovita cijena 595€ + PDV = 743,75€

Cijena za članove IPMA Hrvatske 535,50€ + PDV = 669,38€

Cijena za studente 357€ + PDV = 446,25€

Cijena recertifikacije 90€ + PDV = 112,50€

*Za grupe veće od 10 kandidata na upit (info@ipma.hr) moguće ostvariti popust do 20% na redovitu cijenu.

ŽIRO RAČUN BR.

IBAN:HR8523600001101390190

Svrha plaćanja: ImePrezime – certifikacija po IPMA 4-L-C (level)

 • Račun treba podmiriti uplatom na žiro račun IPMA Hrvatske u roku od petnaest dana od datuma ispostave računa.