Postupak prijave

 • Kandidat treba na mail cert@ipma.hr dostaviti CV, obrazac za prijavu certifikacije, sažetak izvješća o projektu ili portfelju, obrazac samoprocjene te reference. te obrazac procjene kompleksnosti upravljanja.
 • Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave, certifikacijsko tijelo poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije ili dostavi dokaz o već izvršenoj uplati.
 • Po potvrdi uplate certifikacijsko tijelo odobrava kandidatu pristup pismenom ispitu. Kandidat mora demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 50% elemenata kompetencija unutar pripadajuće domene definirane u ICB4CCT.
 • Kandidat dobiva zadatak za izradu izvješća na primjeru projekta kojeg odredi certifikacijsko tijelo između projekata opisanih u sažetku izvješća. Kandidat mora demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 80% elemenata kompetencija unutar pripadajuće domene definirane u ICB4CCT.
 • Po uspješno položenom pismenom ispitu certifikacijsko tijelo poziva kandidata na završni intervju.
 • Po provedbi intervjua, certifikacijsko tijelo donosi konačnu ocjenu i za pozitivan ishod kandidatu se izdaje certifikat IPMA razina B.

Dokumenti koje kandidati predaju prilikom prijave za certificiranje:

 • CV
 • Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije – uključuje sve potrebne osobne podatke kako bi certifikacijsko tijelo mogao identificirati kandidata i obraditi podatke potrebne za podnositelja zahtjeva te donijeti odluku o pristupu postupku certificiranja.
 • Samoprocjena – obrazac kojim kandidat provodi vlastitu ocjenu kompetencija iz znanja, vještina i sposobnosti.
 • Sažetak izvješća o projektu – Izvješće može imati najviše 15 stranica i sadrži :
  • organizaciju (pojedinosti o poduzeću, industrija i vrste projekata, glavni ciljevi poduzeća i poslovne jedinice u kojoj podnositelj zahtjeva radi);
  • sažetak na jednoj stranici za svaki projekt s povezanim vremenskim rasporedima i fazama i resursima na raspolaganju;
  • ulogu podnositelja zahtjeva (organizacijski grafikon s utvrđenim položajem, područjem odgovornosti, pregledom procedura upravljanja projektom koje koriste, odnosom s unutarnjim i vanjskim interesnim skupinama);
  • kako je kandidat vodio projekt i kako ispunjava kriterije složenosti za razinu za koju se prijavljuje.
 • Sažetak izvješća o portfelju – Izvješće treba imati između 15 i 20 stranica, uz dodatke izvještaju 8 – 15 stranica.
  • organizaciju (pojedinosti o poduzeću, industrija i vrste projekata, glavni ciljevi poduzeća i poslovne jedinice u kojoj podnositelj zahtjeva radi);
  • sažetak na jednoj stranici za svaki portfelj s povezanim vremenskim rasporedima i fazama i resursima na raspolaganju;
  • ulogu podnositelja zahtjeva (organizacijski grafikon s utvrđenim položajem, područjem odgovornosti, pregledom procedura upravljanja projektom koje koriste, odnosom s unutarnjim i vanjskim interesnim skupinama);
  • kako je kandidat vodio portfelj i kako ispunjava kriterije složenosti za razinu za koju se prijavljuje.
 • Reference za provjeru – Za razinu B podnositelj zahtjeva treba dati imena i kontakte najmanje dvije osobe radi provjere njegove/njezine prihvatljivosti u odnosu na razinu i domenu certifikacije za koju se prijavljuje.
 • Procjena kompleksnosti upravljanja – obrazac se koristi od strane kandidata i ocjenjivača kako bi se procijenila kompleksnost upravljanja projektom i služi za kvalifikaciju iskustva. Obrazac sadrži deset indikatora kompleksnosti. Puni opis svakog indikatora uključen je u sve radne listove.

Cijena

Redovita cijena 1350,00€ (10.165,50HRK) + PDV = 1687,50€ (12.706,88HRK)

Cijena za članove IPMA Hrvatske 1215€ (9.148,95HRK) + PDV = 1518,75€ (11.436,19HRK)

Cijena recertifikacije 270€ (2.033,00HRK) + PDV = 337,50€ (2.541,38HRK)

Cijena za IPMA Hrvatska Edukatore s IPMA Registriranim pripremnim treninzima 810€ (6.102,95 HRK) + PDV = 1.012,50€ (7.628,68 HRK)