06.12.2023. – srijeda

14.02.2024. – srijeda

17.04.2024. – srijeda

12.06.2024. – srijeda

17.07.2024. – srijeda

16.10.2024. – srijeda

04.12.2024. – srijeda

U slučaju većeg broja kandidata moguća je i organizacija vanrednog roka.