17.02.2022. – četvrtak

27.04.2022. – srijeda

08.06.2022. – srijeda

13.07.2022. – srijeda

12.10.2022. – srijeda

07.12.2022. – srijeda

U slučaju većeg broja kandidata moguća je i organizacija vanrednog roka.

Za veće grupe koje dolaze od strane edukatora moguće je dogovoriti “in-house” termin