15.02.2023. – srijeda

19.04.2023. – srijeda

14.06.2023. – srijeda

12.07.2023. – srijeda

11.10.2023. – srijeda

06.12.2023. – srijeda

U slučaju većeg broja kandidata moguća je i organizacija vanrednog roka.

Za veće grupe koje dolaze od strane edukatora moguće je dogovoriti “in-house” termin