U slučaju većeg broja kandidata moguća je i organizacija vanrednog roka.

Za veće grupe koje dolaze od strane edukatora moguće je dogovoriti i ‘in-house’ termin.