IPMA Education & Training Registration System (IPMA REG) je globalna mreža kvalitetnih tečajeva/kolegija i programa u području upravljanja projektima i povezanim područjima.

Kolegije/tečajeve (manje od 60 kontakt sati) ili programe (više od 60 kontakt sati) mogu prijaviti obrazovne institucije ili privatna/javna poduzeća, te mogu obuhvaćati opće teme iz područja upravljanja projektima (IPMA REG Partneri) ili pripremu za IPMA 4-L-C certifikaciju (HUUP Edukatori).

  • povezanost registriranih kolegija/tečajeva i programa s IPMA CPD shemom bodova za re-certifikaciju (saznajte više na linku)
  • međunarodna prepoznatljivost kvalitete i relevantnosti kolegija/tečajeva i programa u više od 70 zemalja svijeta (pravo korištenja IPMA REG logotipa)
  • povećana globalna vidljivost (ipma.world web stranica, my.ipma platforma i ostalih IPMA kanala (LinkedIn, FB i IPMA newsletteri))

  • međunarodno verificirana osobna kvalifikacija (IPMA CPD Record & Proof of Participation certifikati i digitalni badgevi – više na linku)

  • povećana globalna vidljivost među stručnjacima u području upravljanja projektima (putem my.ipma platforme)
  • profesionalni razvoj i praćenje karijere u području upravljanja projektima (CPD bodovi)

Više o IPMA REG možete pronaći na linku

IPMA Hrvatska Edukatori

Za više informacija o prijavi za registraciju te cijenama registracije, javite se na email info@ipma.hr

REG
Partneri