Pokretanje projekta internacionalizacije medicinskog fakulteta Osijek – studij medicine na njemačkom jeziku

Mišo Debeljak, struč. spec. oec.

Voditelj ureda za poslovne odnose i nabavu Medicinskog fakulteta Osijek

Petak, 28. 1. 2022. od 17,00 do 18,00 sati

(online, MS Teams – Link za pristup predavanju)

SAŽETAK PREDAVANJA

Predavač će na konkretnom primjeru projekta „Internacionalizacija Medicinskog fakulteta Osijek – studij medicine na njemačkom jeziku“ prikazati proces projektnog menadžmenta. Kvalitetno upravljanje projektom i procjena rizika posebno dolaze do izražaja tijekom epidemije COVID-19. U pripremi, planiranju, organiziranju, praćenju, kontroli i implementaciji studijskog programa sudjelovali su mnogi profesori, asistenti, znanstveni novaci, vanjski suradnici i voditelji raznih službi. Konačni rezultat projekta osnivanje je i pokretanje studija u akademskoj godini 2021./2022. Studij medicine na njemačkom jeziku jedini je internacionalni studij u Hrvatskoj koji se ne izvodi na engleskom jeziku, a ujedno je i treći studij medicine na njemačkom jeziku u svijetu koji se ne izvodi u zemljama njemačkog govornog područja. U vrijeme kada mladi ljudi odlaze iz Hrvatske, dovesti u Slavoniju 52 mlada studenta iz Njemačke, Austrije i Švicarske predstavlja pravi uspjeh za Fakultet, a ujedno je i od velikog značaja za Slavoniju i Baranju te grad Osijek. Posebnost je ovoga projekta i način na koji će se studijski program izvoditi u suradnji s partnerom AMEOS-om, koji je jedna od najvećih grupacija klinika na njemačkom govornom području. Predviđeno je da studenti prvih pet semestara odrade u Osijeku, a potom šest semestara kliničkih predmeta u AMEOS-ovim klinikama, dok će se na posljednji, završni semestar, opet vratiti u Osijek.

Kratki CV predavača

Mišo Debeljak vodi i organizira rad Ureda za poslovne odnose i nabavu te sudjeluje u izradi strategije razvoja Medicinskog fakulteta Osijek. Područjem nabave bavi se dugi niz godina. Veći dio svojeg rada provodi u pripremi dokumentacije za postupke javnih i jednostavnih nabava, pregled i ocjenu ponuda, te praćenje realizacije i izvršenja ugovora. Voditelj je Ureda za poslovne odnose i nabavu Medicinskog fakulteta Osijek. Radno iskustvo stekao je na radnom mjestu voditelja Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete rada i voditelja ureda dislociranih studija sestrinstva Medicinskog fakulteta Osijek. Godine 2010. u Oskar Edukosu d.o.o. završava školovanje za menadžera kvalitete.