Osvrt na predavanje

U subotu  6.4.2019.g  u Rijeci u organizaciji HUUP KC Rijeka održano je predavanje pod nazivom „Provedba infrastrukturnih EU projekata“.

Predavanje  je održala  Maja Skočanić mag.oec. Voditeljica projekata u Centru za EU projekte Sveučilišta u Rijeci.

Izvrsno su predstavljeni projekti čiji je bila project manager, a  među njima se posebice ističu projekti „Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci“ te „Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza  za koji je ponijela laskavu titulu finaliste PM Awards 2017. g.

Na primjeru gore spomenutih projekata opisano je iskustvo vođenja infrastrukturnih projekata financiranih kroz EU fondove na javnoj instituciji kao što je Sveučilište u Rijeci,  izazovi s kojima se institucija susrela pri provedbi istih, kao i naučene lekcije projektnog tima.

Tema ovog predavanje je pobudila veliko zanimanje i konstruktivnu raspravu  među sudionicima.

 

Renata Simčić

HUUP KC RI