Ponedjeljak, 14. 12. 2020. od 17,30 do 18,30 sati
(online, MS Teams – LINK ZA PRISTUP PREDAVANJU)
PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA –
PRIMJERI DOBRE PRAKSE RAZVOJNE AGENCIJE TINTL
Mladen Markešić, ravnatelj Razvojne agencije TINTL

SAŽETAK PREDAVANJA

Fondovi Europske unije sve su dostupniji i sve više se koriste za realizaciju razvojnih projekata na
području Republike Hrvatske. No, nije bilo tako 2005. godine, kada je osnovan Ured za međunarodnu
suradnju TINTL, koji je kasnije prerastao u istoimenu Razvojnu agenciju. Godine uloženog truda i rada
na pripremi i provedbi projekata, ali i ulaganja u ljudske resurse, rezultirale su brojnim uspješno
realiziranim projektima, a neki od njih proglašeni su i najuspješnijima u Republici Hrvatskoj. Projekti u
području gospodarstva, infrastrukture, kulture i socijalne politike neki su od primjera uspješno
realiziranih projekata. Na koji su način male i financijski slabije jedinice lokalne samouprave uspjele
realizirati zahtjevne projekte te kako je siromašan kraj istočne Hrvatske postao primjer uspješnog
korištenja sredstava iz fondova Europske unije, samo su neka od pitanja na koja će odgovoriti ovo
predavanje. Osim toga, kroz predavanje će se naglašavati primjeri dobre prakse ali i problemi
prilikom realizacije predstavljenih projekata.

KRATKI CV PREDAVAČA

Mladen Markešić na Veleučilištu Baltazar Zaprešić završio je specijalistički diplomski stručni studij
Projektni menadžment, nakon čega završava i master program Međunarodno poslovanje na DOBA
fakultetu u Mariboru. Od 2008. godine zaposlen je u Uredu za međunarodnu suradnju TINTL kao
voditelj projekata, a 2018. godine postaje ravnatelj Razvojne agencije TINTL. U svojem radu
implementirao je više od 100 projekata iz različitih sektora. Za svoj je rad 2019. godine dobio Plaketu
Zajednice općina Republike Hrvatske za nesebičan doprinos društvenom, gospodarskom i
demografskom razvoju hrvatskog Srijema i očuvanju hrvatske tradicije, specifične kulture i baštine.
Čest je gostujući predavač na raznim učilištima i veleučilištima.