IPMA Hrvatska s ponosom najavljuje pokretanje novog projekta pod nazivom “Agile Sustainability Practices and Innovation” (A.S.P.I.). Glavni cilj projekta je poboljšati učinkovitost rada organizacija uvođenjem agilnih metoda upravljanja projektima u radu s mladima.

Prenošenjem znanja i stručnosti u području agilnog upravljanja projektima, u okviru ovog projekta nastojimo unaprijediti rad nevladinih organizacija i osoba koje rade s mladima da ostvare veći utjecaj na svoje ciljane skupine, dionike i zajednicu te postignu dugoročnu održivost projekta.

Projekt traje 17 mjeseci i sufinanciran je od strane Europske unije u okviru programa Erasmus+ u sklopu Ključne aktivnosti 2 (Mala partnerstva u području mladih).

Mala partnerstva u programu Erasmus+ osmišljena su da djeluju kao katalizatori promjena, posebno u sektorima poput nevladinih organizacija gdje su agilnost i inovativnost ključne. Ovakva partnerstva mogu doprinijeti stvaranju i razvoju transnacionalnih mreža te poticanju sinergija s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim politikama i među njima. Povećanje kvalitete rada i prakse uključenih organizacija i ustanova te jačanje kapaciteta organizacija za transnacionalno i međusektorsko djelovanje neki su od glavnih ciljeva ovakvih partnerstva unutar programa Erasmus+.

Cilj partnerstva i prvi koraci projekta:

Cilj A.S.P.I. projekta i ovog partnerstva je promicati agilne metode upravljanja projektima u radu s mladima sa ciljem povećanja utjecaja na ciljane skupine i postizanja dugoročne održivosti projekta. Glavna misija je promicanje prilagodljivosti i inovativnosti, kako bi se postiglo da organizacije koje rade s mladima budu spremne brzo reagirati na promjene i ostvariti maksimalani potencijal.

Uz to, projekt spaja agilne prakse s načelima održivosti, promicanjem odgovornog korištenja resursa. Kroz obuku i razmjenu znanja, cilj je omogućiti organizacijama da samostalno implementiraju agilne i održive prakse, što bi moglo značajno poboljšati njihovu učinkovitost i lako se prilagoditi promjenama.

Prvi transnacionalni sastanak projekta A.S.P.I. partnerskih udruga s područja Bugarske, Grčke i Hrvatske održan je 16. i 17. travnja 2024. godine u Zagrebu. Predstavnici Action for the Civil Society (ACCS), Smokinya Foundation i IPMA Hrvatska su tijekom sastanka raspravili o ciljevima projekta, planu rada i vremenskom okviru. Također su postavljeni ciljevi i očekivani rezultati projekta te način rada i komunikacije.

Partneri projekta:

Action for the Civil Society, Grčka

Kao zagovornici društvenih i ekoloških ciljeva, organizacija Action For The Civil Society se fokusira na održivost. Njihovo iskustvo u radu s lokalnom zajednicom i grassroots inicijativama krucijalno je za razumijevanje potreba ciljanih skupina unutar projekta te promicanje odgovornog korištenja resursa i dobrobiti zajednice.

Smokinya Foundation, Bugarska

Smokinya Foundation djeluje kao platforma za učenje za pojedince spremne posvetiti se profesionalnom učenju i razvoju. Stvaramo prilike i pružamo prostor ljudima da uče, doprinose i rastu kroz sudjelovanje, volontiranje i vođenje projekata.

IPMA Hrvatska, Hrvatska

IPMA Hrvatska je neprofitna nevladina organizacija čiji je cilj promicanje kompetentnosti i znanja u području upravljanja projektima. Članica je Međunarodne organizacije za upravljanje projektima (IPMA) koja omogućuje umrežavanje stručnjaka iz područja upravljanja projektima koji imaju mogućnost dijeliti svoje ideje i znanje, podupirati i promicati izvrsnost projekata.

Projekt “ Agile Sustainability Practices and Innovation ” provodi se u okviru Erasmus+ programa KA2 koji sufinancira Europska unija. Sadržaj ove objave isključiva je Hrvatske udruge za upravljanje projektima.