PREDSJEDNIŠTVO2020-06-17T11:03:23+02:00

Predsjedništvo

1

Predsjednik HUUP-a

Prof. dr. sc. Mladen Radujković

A Kačićeva 26, Zagreb 10000, Hrvatska

 

mladen-vukomanovic

Potpredsjednik HUUP-a

izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović

E mvukoman@grad.hr
3

TAJNIK HUUP-a

doc.dr.sc. Darija Ivandić Vidović

E divandicvidovic@gmail.com
7

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Dr.sc. Zlatko Barilović

E zlatko.barilovic@bak.hr

 

4

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Davor Čengija

E davor.cengija@gmail.com

3

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Dr. sc. Sandra Matuhina

E sandi.matuhina@gmail.com
dsc_3973

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Robert Kartelo

E Robert.Kartelo@voda.hr

 

20

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Mr. sc. Hrvoje Meštrović, dipl.ing.građ.

E hrvoje@primakon.com

 

dsc_3959

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Laurita Pavlišak Košta

E lauritapavlisak@gmail.com

 

vicko-skerlj

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Vicko Škerlj

E Vicko.Skerlj@algebra.hr

 

8

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Rebeka Danijela Vlahov, doc.dr.sc

E rdvlahov@gmail.com

 

3

ADMINISTRATOR HUUP-a

Željka Kalvi

E capm-cert@capm.hr

 

dsc_4022a

REGIONALNI KOORDINATOR – RIJEKA

Renata Simčić

E huup.kcri@gmail.com

 

HIJERARHIJU PREDSJEDNIŠTVA POGLEDAJTE OVDJE