Općenito o IPMA certifikaciji voditelja projekata, programa i portfelja2021-03-01T18:09:45+01:00
huup-slider-certifikacije

Pokreće ljude
u pravom smjeru

Iskoristite moć IPMA Certifikacije

Pedeset godina IPMA (1965 – danas)

Razmjena iskustava u IPMA (nekada INTERNET) ima dugu tradiciju. Sve je počelo 1964. godine kada je nekoliko vizionara iz Francuske, Nizozemske i Njemačke razmatralo  prednosti tehnike mrežnog planiranja kao upravljačkog pristupa i predložilo formiranje Internationals NETworka, INTERNET-a. Godine 1965. ova je grupa osnovala IMSA (International Management Systems Association) organizaciju sa sjedištem u Švicarskoj.

Godine 1967., dvije godine nakon osnivanja,  IPMA je pod tim imenom održala  svoj prvi međunarodni  kongres u Beču. 1996. godine održan je 13. svjetski kongres u Parizu, gdje je organizacija preimenovana  u International Project Management Association, IPMA ( treći i sadašnji naziv). Nakon više od pedeset godina postojanja IPMA je danas vodeća globalna neprofitna organizacija iz upravljanja projektima sa više od 70 nacionalnih članica sa svih kontinenata svijeta.

IPMA standardi za certifikaciju

Godine 1998. IPMA započinje sa certifikacijom pojedinaca i verzijom standarda kompetencija IPMA ICB-a v.1.0., Nakon inačica verzija 2 i 3, po kojima je provođena certifikacija voditelja projekata oko 15 godina, 2015. godine IPMA je objavila nove verzije svih standarda, IPMA ICB4, IPMA OCB 1.1, IPMA PEB, koji su danas važeći.

Vizija IPMA-e je “Promicanje kompetencije u cijelom društvu kako bi se omogućio svijet u kojem svi projekti uspijevaju”. Stoga je IPMA definirala međunarodni standard IPMA Individual Competence Baseline®, ICB verzija 4, za kompetencije pojedinaca  u područjima upravljanja projektima, programima i portfeljem.

Potrebne kompetencije za svaku od ove tri domene (projekti, programi, portfelji)  definirane su  kroz područja :”Ljudi”, “Praksa”, “Perspektiva”. U hrvatskoj verziji standard IPMA ICB4 podijeljen je u tri zasebne knjige od kojih svaka obrađuje jedno područje upravljanja – projekti, programi, portfelji:

Knjiga 1

Temeljene individualne kompetencije za upravljanje projektima

(dostupno)

Knjiga 2

Temeljene individualne kompetencije za upravljanje programima

(dostupno)

Knjiga 3

Temeljene individualne kompetencije za upravljanje portfeljima

(u pripremi)

Primjerke knjiga u hrvatskom prijevodu slobodno možete preuzeti sa web stranice Hrvatske udruge za upravljanje projektima, a tiskanu verziju članovi mogu dobiti besplatno.

IPMA certifikacija voditelja projekata kroz četiri razine kompetencija

Sustav IPMA certificiranja kroz četiri razine kompetencija u upravljanju projektima jedinstvena je opcija za pojedince koji razvijaju karijeru u upravljanju projektima. Kroz IPMA ovjeru mogu  poslodavcu ili sponzoru projekta pružiti dokaz svojih kompetencija iz upravljanja projektima, a kompetencija je mnogo više od znanja. Prema IPMA ICB 4.0 kompetencija je “primjena znanja, vještina i sposobnosti u svrhu postizanja željenih rezultata”. To znači da za IPMA certifikat nije dovoljno samo odgovoriti na pitanja sa više ponuđenih odgovora. Dobivanje certifikata na razinama C, B i A zahtijeva da prođete složenim procesom, uključujući, ali ne ograničavajući se na radionice, intervjue, kao i pisanje eseja o svom konkretnom projektu primjene kompetencija u stvarnom životu.

Četiri razine kompetencija prikazuju karijeru u upravljanju projektima. Razina D je početna razina za one koji sudjeluju u upravljanju projektima. Oni moraju imati osnovno razumijevanje upravljanja projektima prije nego što počnu rad na manje složenim projektima ili u pod-projektima. Na razini C kandidat je već stekao neko iskustvo kao voditelj projekta i nastoji se certificirati kao “voditelj projekta”. Kandidat na razini B mora pokazati višegodišnje iskustvo u vođenju projekata, ili programa ili portfelja  i namjerava upravljati složenim primjerima, zbog čega se razina certifikacije naziva “stariji voditelj”. Najviša razina (Razina A) uključuje upravljanje  najsloženijim projektima, ili programima ili portfeljima i uključuje perspektivu upravljanja s više projekata pri čemu je kandidat odgovoran za druge voditelje projekata.

Razine i domene certifikacije prikazane su na tablici dolje.

Domena
Projekt Program Portfelj
Razina A Certificirani direktor projekta Certificirani direktor programa Certificirani direktor portfelja
B Certificirani stariji voditelj projekta Certificirani stariji voditelj programa Certificirani stariji voditelj portfelja
C Certificirani voditelj projekta
D Certificirani suradnik u upravljanju projektom

Ključni dokument koji opisuje certifikaciju pojedinaca je IPMA Međunarodni propisi za certifikaciju (za javnost) – Za procjenu pojedinaca u upravljanju projektima, programima i portfeljima. Hrvatski prijevod dokumenta može se preuzeti sa web stranice Hrvatske udruge za upravljanje projektima.

IPMA certifikacija pojedinaca u Hrvatskoj

IPMA certifikaciju pojedinaca u Hrvatskoj provodi HUUP CERT kao stručno i neovisno tijelo Hrvatske udruge za upravljanje projektima, sukladno odobrenju IPMA-e.

Prva IPMA certifikacija održana je 2002. godine. Od tada do danas certificirano je preko tisuću voditelja projekata za D, C, B ili A razinu.  Certifikacija se provodi u četiri godišnja redovita roka  koja su oglašena na web stranici Udruge te po potrebi i u izvanrednim rokovima kada se prijavi veći broj zainteresiranih ili u okviru „in-house“ rokova po dogovoru za pojedine organizacije ili poduzeća.

Termini ovjere za 2021.g

  • Srijeda, 24.02.2021. u 17:00
  • Srijeda, 21.04.2021. u 17:00
  • Srijeda, 09.06.2021. u 17:00
  • Srijeda, 14.07.2021. u 17:00
  • Srijeda, 13.10.2021. u 17:00
  • Srijeda, 01.12.2021. u 17:00

Informacije o ovjeri

Detaljne informacije o datumima ovjeravanja, cijenama ovjere, raspoloživoj dokumentaciji i druge informacije mogu se dobiti od:

Mladen Radujković – predsjednik udruge
E mladen@projectexpert.hr

+385 91 251-2351

Vladimir Skendrović – menadžer za certifikaciju
E-mail : vladimir.skendrovic@gmail.com

+385 91 1444-221

Željka Kalvi – administrator za certifikaciju
E capm-cert@capm.hr

+385 92 300 6229